HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRAistota złaNowe Niebo i ZiemiaKonstytucja III TYSIĄCLECIADom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzieńPolskiNarod
BibliotekaUzdrowiska InnowacjePRZEBUDZENIE LUDZKOŚCIInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeuropePolska
 
 
 

Odezwa do Całego Narodu Polskiego

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A
Odezwa do Całego Narodu Polskiego
Wielkie REFERENDA NARODOWE w Polsce od 1 do 3 maja 2015 r. i od 1 do 3 maja 2016 r. i w kolejnych latach aż do wielu skutecznych Referendów Ogólnopolskich. Jezu Chryste Prosimy Cię Pomóż nam.KURENDA
Przeczytaj, wydrukuj i podaj dalej

>>>WYDRUKUJ<<<

 PODAJ DALEJ NIECH KAŻDY POLAK TO PRZECZYTA:


Zaczynamy działać od 21.05.2014 r. aż do skutecznego: 7 RAZY TAK
 


 
RAZEM TERAZ

 


RAZEM TERAZ BĄDŹMY GOTOWI W MILIONACH POLAKÓW na te dni
 jeśli Parlament i Prezydenci tego nie potrafią od wielu lat to MY WSZYSCY POLACY TO ZROBIMY.


     JUŻ CZAS NA WIELKIE SYSTEMATYCZNE REFERENDA w POLSCE.
TO JEDNO Z POTĘŻNYCH NARZĘDZI OCALENIA i DOBROSTANU NARODU POLSKIEGO.


W Polsce od 1 do 3 maja 2015 r. i od 1 do 3 maja 2016 r.
i w kolejnych latach aż do skutecznej realizacji.My Naród Polski na Mocy Art. 4, Art. 8, Art. 30, Art. 37 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 4.
   1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Art. 8.
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 37.
1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.


Konsultacje Społeczno-Gospodarcze: Treść Referendum Otwarta na Propozycje Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualizacja z dnia 14 grudnia 2014 r.

WIELKIE REFERENDUM NARODOWE OGÓLNOPOLSKIE:

1. ( Wyplenić lichwę ) Likwidacja i zakaz oprocentowania, odsetek: w kredytach, pożyczkach, lokatach i innych produktach bankowych, finansowych w pieniądzu w złotym polskim, na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. TAK
2. ( Usunąć patologiczne podatki ) Likwidacja i zakaz akcyzy na paliwa płynne, energię elektryczną na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. TAK
3. ( Dobrostan Narodu Polskiego ) Kwota wolna od podatków i opłat dla Osób Fizycznych wynosi 100 000 ( słownie: sto tysięcy ) złotych polskich rocznie, powiększana corocznie indeksowana o inflację. Podnoszenie: podatków, opłat, zobowiązań prawnych, finansowych i innych kosztów nakładanych na Naród Polski na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej WYMAGA ZGODY w Referendum Ogólnopolskim. Wyższość Prawa Rzeczypospolitej Polskiej nad: Prawem Międzynarodowym, Prawem Unii Europejskiej, Prawem Wspólnoty Europejskiej. TAK
4. ( Wyplenić podstępne metody bankierów ) Wszystkie udziały w kapitałach własnych w tym także wszystkie udziały w kapitałach założycielskich Narodowego Banku Polskiego są własnością Całego Narodu Polskiego. Narodowy Bank Polski jest Centralnym Bankiem Rzeczypospolitej Polskiej z wyłącznym prawem do emisji pieniądza na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalną walutą Rzeczypospolitej Polskiej jest złoty. Likwidacja i zakaz kreacji, pieniądza w złotym polskim przez banki i inne instytucje finansowe na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem Narodowego Banku Polskiego. Likwidacja i zakaz stosowania rezerwy obowiązkowej w pieniądzu w złotym polskim na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie umowy kredytowe na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotym polskim w bankach i innych instytucjach finansowych stają się umowami pożyczki gotówkowej w złotym polskim. Narodowy Bank Polski udziela pożyczek gotówkowych w pieniądzu w złotym: bankom, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym i innym instytucjom finansowym w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych powstałych: z zamiany kredytów na pożyczki gotówkowe, z likwidacji i zakazu kreacji pieniądza, stosowania rezerwy obowiązkowej w pieniądzu w złotym polskim. Narodowy Bank Polski ustanawia zastawy na kapitałach własnych banków, na kapitałach własnych Krajowych Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, na kapitałach własnych spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i innych instytucjach finansowych w sytuacji braku pełnego pokrycia w pieniądzu gotówkowym złotym, papierach wartościowych w ich działalnościach. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacje Samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej zadłużają się tylko w pieniądzu w złotym polskim w Narodowym Banku Polskim. Do zadań Narodowego Banku Polskiego należy także udzielanie pożyczek w pieniądzu w złotym polskim dla: Rządów, Organizacji Samorządowych, Spółdzielni zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Firm zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Materialne aktywa Narodowego Banku Polskiego w postaci: złota, srebra, platyny znajdują się na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski inwestuję ponad połowę własnych zasobów aktywów na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski ponad połowę aktywów posiada nominowanych w złotym polskim. Narodowy Bank Polski umarza pożyczki gotówkowe, kredyty dla: Rządów, Organizacji Samorządowych, Spółdzielni, Firm, Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i inne określone ustawami, rozporządzeniami za zgodą w Referendum Ogólnopolskim. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej w pierwszej kolejności jako cel działalności dba o niską stopę bezrobocia na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli poniżej 3 procent liczone według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce. TAK
5. ( Prawo Polaków do inicjatywy oddolnej ) Wszystkie urządzenia do liczenia, zbierania, analizowania, publikowania głosów Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 50 000 ( słownie pięćdziesiąt tysięcy ) podpisów Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej złożonych we wniosku o Referendum Ogólnopolskie w danej sprawie zebrane w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio zwołuje TYLKO REFERENDUM OGÓLNOPOLSKIE z pominięciem zgody Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, ALE ZA ZGODĄ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Referenda Ogólnopolskie odbywają się corocznie od 1 maja do 3 maja, czyli 3 dni, od godziny 8:00 do 22:00 każdego dnia. Referenda lokalne, regionalne na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagają zgody Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej łącznie. TAK
6. ( Dobrostan Narodu Polskiego ) Każdy Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej od Urodzenia aż do Śmierci Otrzymuję: 500 złoty polskich miesięcznie ( słownie: pięćset ) na Życie i 500 złoty polskich miesięcznie ( słownie: pięćset ) na Naukę i Rozwój Osobisty jako dodatkowe darmowe płatności, kwoty powiększane i indeksowane corocznie o inflację, są zwolnione z podatku, opłat, zajęć komorniczy, windykatorskich, jako gwarantowane, darmowe płatności od Całego Narodu Polskiego. Płatnik: Narodowy Bank Polski, wypłacający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. TAK
7. ( Ochrona domu, mieszkania, zagrody, siedliska, działki, ziemi ) Komornik, windykator, bank, reprezentant banku, pełnomocnik banku NIE MOŻE: przejmować, sprzedawać, kupować, przywłaszczać; a także NIE MOŻE: wchodzić na teren domu, mieszkania, zagrody, siedliska, działki, ziemi rolnej, gruntu rolnego KTÓRA JEST JEDYNYM SCHRONIENIEM i własnością Obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. TAK

Treść Referendum jest napisana od Serca, tylko z Woli Narodu Stanie się Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.


7 RAZY TAK
w
 REFERENDUM NARODOWYM
 w Polsce


      A
ktualnie system bankowy w Polsce przejął władzę na pieniądzem. TYLKO ZA 2012/2013 to 57 511 000 000 PLN system bankowy kreuję pieniądze z niczego{ Creatio ex nihilo (łac. stworzenie z niczego) }. Odbywa się to także przez udzielenie Tobie kredytu ( udzielenie kredytu Tobie wywołuję kreację pieniądza z niczego przez bank )

System bankowy doprowadził aktualnie do skrajnej sytuacji, że w fizycznie w portfelach Polaków jest bardzo mało pieniądza w obiegu.
http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_akt=761&plik=Wzywam_i_Prosze_Wszystkich_Uczestnikow.html

 
Proceder opisuję także film:
http://www.youtube.com/watch?v=Imoi55eF5yE
i
http://www.youtube.com/watch?v=0-KE1tbz2AY


     R
ozpoczynamy SYSTEMATYCZNE, CZĘSTE PRAWO POLAKÓW DO DECYDOWANIA BEZPOŚREDNIO na Los OJCZYZNY, NAS SAMYCH w drodze Referendów Ogólnopolskich.Dziękuję za pamięć i poświęcony czas
TWÓJ GŁOS i DZIAŁANIE ZMIENI OBLICZE POLSKI
Inicjator Referendum i twórca portalu
Jarosław Kowalczyk, Polak, Chrześcijanin.
Jestem na dobrej drodze, idę dalej
Polska Światłem dla Całej Europy

I ETAP ROZPOCZĘTY:
Konsultacje z Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
Rozpoczynamy Dialog Społeczny od 21.05.2014 r. Zapraszamy do przesyłania Własnych Propozycji do Treści Referendum Ogólnopolskiego.

     Można Własne Propozycję do Treści Referendum bezpośrednio zamieszczać na dole strony www:

LUB PISZ DO NAS:
KONTAKT:
http://www.ekoenergia.pl/index.php?cms=23&plik=kontakt.html
 


Zobacz poniżej ile inicjatyw tonie i zostaje odrzucanych przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej.
( patologiczne przepisy i pułapki prawne i patologiczne postawy osób w administracji publicznej )

Źródło: http://siec118.pl/
ZOBACZ NA POWYŻSZEJ GRAFICE JAK ZABETONOWANO WOLNOŚĆ !!!! i Prawo Polaków do Samostanowienia !!!!!


II ETAP ROZPOCZĘTY:
Kolportaż, dystrybucja, rozdawanie Kurendy w największym mieście w centralnej Polsce: z Łodzi popłynie przesłanie na całą Polskę i sygnał dla całej Europy.
Rozpoczynamy 10.06.2014 r. w Łodzi informowanie Polaków o największym procesie w dziejach Polski i Europy.
Zapraszamy do przesyłania Własnych Propozycji
do Treści Referendum Ogólnopolskiego.


 
MIASTO ŁÓDŹ
Nr : 1
718 960 Ludności
Stan w dniu 31 XII 2013 r. według GUS

Przyjezdni studiujący:
Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim Studiuje ok. 43 000 osób.
Ogółem na Politechnice Łódzkiej Studiuje ok. 20 000 osób.
Suma Studiujących: 63 000
osób.

Suma Ludności i
Studiujących: 781 960 osób.


Z Największego Miasta Popłynie Przesłanie:

"KONIEC LICHWY W POLSCE"
"Zakaz kreacji pieniądza przez prywatne banki"

 

>>>WYDRUKUJ<<<III ETAP ROZPOCZĘTY:
PYTANIE DO NARODU POLSKIEGO ?

Rozpoczynamy 1.07.2014 r. budzenie świadomości, informowanie Polaków o podstępnych procesach, działaniach bankierówDLACZEGO JEZUS CHRYSTUS PRZEGONIŁ BANKIERÓW ZE ŚWIĄTYNI ?
PRAWDA O POLSCE I SYSTEMIE BANKOWYM
http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_akt=761&plik=Wzywam_i_Prosze_Wszystkich_Uczestnikow.htmlIV ETAP ROZPOCZĘTY:

Ponad 100 kopii Kurendy rozdano "z rąk do rąk" gdzie: centrum miasta w Łodzi, Urząd Miasta w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi:    WYKONANE

po kliku dniach...

Ponad 200 kopii Kurendy rozdano "z rąk do rąk" gdzie: Rektorat UŁ, TVP regionalna w Łodzi, centrum miasta w Łodzi, Archidiecezja Łódzka, Gazeta Wyborcza w Łodzi:    WYKONANE

po kliku dniach....

Ponad 300 kopii Kurendy rozdano "z rąk do rąk" gdzie: Ośrodek Festiwal Łódź Czterech Kultur, uczelnie UŁ, centrum miasta w Łodzi, śródmieście w Łodzi:    WYKONANE

po kliku dniach....

Ponad 400 kopii Kurendy rozdano "z rąk do rąk" gdzie: prywatne uczelnie, uczelnie UŁ, centrum miasta w Łodzi, śródmieście w Łodzi:    WYKONANE

po kliku dniach....

Ponad 500 kopii Kurendy rozdano "z rąk do rąk"
gdzie: Lumumby osiedle akademickie w Łodzi, Rektorat Politechniki Łódzkiej, uczelnie Politechniki Łódzkiej, Domy Studenta Politechniki, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany w Łodzi:    WYKONANE


>>>WYDRUKUJ<<<V ETAP ROZPOCZĘTY:
Wyruszamy w Polskę:
19 listopada 2014 r.
   MIASTO CZĘSTOCHOWA
Nr : 2     W dniu 19 listopada 2014 r. ponad 200 kopii Kurendy rozdano "z rąk do rąk" gdzie: Jasna Góra, Aleja Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Aleja Tadeusza Kościuszki :  WYKONANE

po kliku dniach....

Ponad 500 kopii Kurendy rozdano "z rąk do rąk"
gdzie:
Jasna Góra, Aleja Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Aleja Tadeusza Kościuszki :    WYKONANE


VI ETAP ROZPOCZĘTY:
Oświadczenie, Przesłanie do Całego Narodu Polskiego:
20 listopada 2014 r.1. Droga Przemiany Bez Przemocy.
2. Poznanie Prawdy Nas Wyzwoli.
3. Jedność Narodu Polskiego jako Fundament Państwa Polskiego.

Jarosław Kowalczyk Inicjator Referendum i twórca portalu, Polak, Chrześcijanin.


VII ETAP ROZPOCZĘTY:
25 listopada 2014 r.

1. Jezu Chryste Prosimy Cię Pomóż nam.
Jarosław KowalczykVIII ETAP ROZPOCZĘTY:
25 listopada 2014 r.

Piękna Analogia dla Całej LudzkościIX ETAP ROZPOCZĘTY:
30 listopada 2014 r.

Na Pamiątkę WSZYSTKICH Polaków z dnia 29/30 listopada 1830 roku.
Sprzeciw na Represje wobec Polaków.X ETAP ROZPOCZĘTY:
1 grudnia 2014 r.  Grudzień Miesiąc Narodzin Jezusa Chrystusa.

Zaproszenie Szczególne dla Wszystkich Stron z: Aktywistów, Reformatorów, Związków Zawodowych, Organizacji Pożytku Publicznego do Udziału w Kształtowaniu Prawa w Polsce poprzez Referenda Ogólnopolskie.

     Konsultacje Społeczno-Gospodarcze: Treść Referendum Otwarta na Propozycje Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy do przesyłania Własnych Propozycji do Treści Referendum Ogólnopolskiego z Uzasadnieniem.


PISZCIE DO NAS NA KONTAKT:
http://www.ekoenergia.pl/index.php?cms=23&plik=kontakt.html
 
AKTUALNĄ TREŚĆ KURENDY ZNAJDĄ PAŃSTWO W LINKU:
http://www.ekoenergia.pl/uploaded/File/Kurenda.pdf
   WASZYM ZDANIEM

autor: ekonom (25.05.2014, 12:44:39)
Dobre ale nie realne

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 8+0=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  Monitor  Wolne  Niezależna  3obieg  Siec118  Db.org.pl  Pod prąd  Wolontariat  Davidicke  Alexjones  Infowars  DB  Centerko  VM  ic  eko-cel  prison  Thrive  T2  Pod  Wolna  N  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2019 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.